Help Syrië, help Aleppo!

Help halab (Aleppo) want u heeft een qalb (hart)!

Er zijn meerdere landen en steden die steun behoeven, maar via deze weg vragen wij uw aandacht voor Syrië (Aleppo).

De moskee Noeroel Islam, stelt zich beschikbaar voor hulp, Alhamdulillah!

Een maand lang zal zoveel mogelijk worden gecollecteerd en opgehaald d.m.v. de volgende activiteiten:
– vrijdags: elke vrijdag in de maand januari zal er na djoemoe’ah (vrijdagsgebed) worden gecollecteerd;
– mogelijkheid tot doneren van kleding (per set of per soort item), lang houdbaar voedsel, babyspullen (pampers, voeding etc), slaapzakken en overige basis levensproducten. Er zullen vaste dagen en tijden beschikbaar worden gesteld voor afgifte.
– benefiet: er een speciale benefiet worden georganiseerd met diverse sprekers, nasheed en een veiling. Het entreegeld, donaties en opbrengst van de veiling wordt beschikbaar gesteld voor het goed doel.
– doneren: er kan ook geld worden gedoneerd voor deze zaak. Omdat er nog geen aparte rekening hiervoor is zijn wij genoodzaakt de donaties alleen contant te ontvangen. U krijgt hiervoor een kwitantie. Let op! We staan er (los van de djoemoe’ah collecte) niet achter om donaties zonder kwitantie te ontvangen.

Omdat dit initiatief nog in de opstartfase zit, zal per item z.s.m. meer informatie met u worden gedeeld.

Wat hebben we nog meer nodig:
– spullen/goederen: vrijwilligers voor in ontvangst name, sorteren en samenstellen van pakketten;
– tijdelijke opslagplaatsen (los van de moskee);
– chauffeurs en busjes voor afgeven spullen in Engeland;
– vrijwilligers voor het benefiet.

Middels dit bericht willen wij u vooraf op de hoogte stellen zodat u genoeg tijd heeft hierop te anticiperen.

Voor vragen, opmerking en/of suggesties kunt u mailen naar sos.shaam@gmail.com

Er volgt z.s.m. een website waar alles op komt te staan. Alle donaties in goederen zullen wekelijks worden geüpdate en de ontvangen donaties in contanten zullen om de dag worden bijgewerkt.

Wilt u zich als vrijwilliger opgeven, doe dat dan via sos.shaam@gmail.com

Ideeën, suggesties en samenwerking is meer dan welkom.

Moge Allah ta’ala ons de tawfieq schenken om de goede intenties te doen vervullen en moge Hij ons het beste schenken in dit leven en het hiernamaals.

Gelieve dit bericht zoveel mogelijk te liken en te delen!

JazaakAllahu khairan!

Hieronder wat meer informatie over de samenwerkende organisaties:
https://youtu.be/7sOfOC0ye4s

http://onelifeglobal.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *