Collecte Shaam na djoemoe’ah januari 2017

De heilige Profeet Muhammad sallallaahu alayhi wa sallam heeft gezegd:

“Er zijn zeven (soorten) mensen aan wie Allah ta’ala schaduw zal geven op de Dag dat er geen schaduw zal zijn, behalve de schaduw die Hij geeft.” Één daarvan is:

“Iemand die in het geheim liefdadigheid geeft, zodanig dat zijn linkerhand niet weet wat zijn rechterhand gegeven heeft.”

(Bukharie & Muslim)

Geef omwille van Allah ta’ala en Zijn Profeet Muhammad sallallaahu alayhi wa sallam. Geef voor de zaak van Shaam, geef voor de mensen in Aleppo.

DATA COLLECTES

Vrijdag 6 januari

Vrijdag 13 januari

Vrijdag 20 januari

Vrijdag 27 januari

WAAR

Moskee Noeroel Islam (Scheepersstr. 188 te Den Haag)

Na djoemoe’ah zullen de vrijwilligers klaar staan voor de collecte. Kom dus a.u.b. voorbereid! Uw donatie zal worden gebruikt voor diverse doeleinden t.b.v. de behoeftigen! Moge Allah ta’ala onze sadaqah accepteren en dit een middel maken om de schaduw te verkrijgen op die ene Dag! Amien!

Met vriendelijke groet,

Namens,

Team SOS Shaam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *