Bedankt!

Hierbij willen we namens SOS Shaam weer alle vrijwilligers uit het diepste van ons hart bedanken voor alle hulp van vandaag.

We zien dat het elke inzamelings dag steeds drukker wordt. We zijn dan ook echt op zoek naar vrijwilligers die kunnen helpen om de spullen te sorteren. Uw hulp wordt zeer op prijs gesteld.

As zondag is de volgende dag.

Veranderde data inzamelingen

M.b.t. de inzamelingsactie staan de volgende data in moskee Noeroel Islam voor de boeg:

Vrijdag13, 20 en 27 januari van 12.00 tot 16.00 uur
Zondag 15, 22 en 29 januari van 10.00 tot 15.00 uur
Woensdag 18 en 25 januari van 17.00 tot 20.00 uur*

*Gelet op de hoeveelheid werk zullen we de laatste twee woensdagavonden ook nog inzetten zodat zoveel mogelijk via moskee Noeroel Islam verzameld kan worden.

Helpt u ook mee?

Vragen over de organisatie

Assalaamu alaikum,
Beste vrienden en lezers,

SOS Shaam is een non profit organisatie en staat officieel bij de KvK ingeschreven.

We krijgen veel vragen binnen, waaronder:
– zijn jullie wel een officieel geregistreerde organisatie?
– hoe komen de goederen op de juiste plekken terecht?
– wat voor kosten maakt de stichting? Etc

Dit soort vragen en meer zijn begrijpelijk en we zullen antwoord geven inshaa-Allah op al deze vragen. Alle vragen en meer worden op de website geplaatst d.m.v. FAQ (Frequently Asked Quistions). Houd de website in de gaten -> www.sosshaam.com

Daarnaast zijn we bezig om de ANBI status te verkrijgen. Deze status laat zien dat we aan bepaalde voorwaarden voldoen die de belastingdienst stelt waardoor uw donaties aftrekbaar zijn.

Uw donaties kunt u overmaken op IBAN nr.: NL91 INGB 0007 6100 69 t.a.v. Stichting SOS Shaam.

Algemene gegevens:
www.sosshaam.com
@: sos.shaam@gmail.com

KvK nr.: 67746683
IBAN nr.: NL91 INGB 0007 6100 69
RSIN: 857158958

Dank jullie allemaal!

Alhamdulillah een hele dag hard gewerkt door onze vrijwilligers, we willen graag een ieder heel erg bedanken voor hun inzet van vandaag!

Moge Allah swt een ieder rijkelijk belonen

En uiteraard restaurant Mevlana voor hun bijdrage voor de vrijwilligers en Moskee Noeroel Islam Den Haag voor het beschikbaar stellen van de ruimte ♡

Collecte Shaam na djoemoe’ah januari 2017

De heilige Profeet Muhammad sallallaahu alayhi wa sallam heeft gezegd:

“Er zijn zeven (soorten) mensen aan wie Allah ta’ala schaduw zal geven op de Dag dat er geen schaduw zal zijn, behalve de schaduw die Hij geeft.” Één daarvan is:

“Iemand die in het geheim liefdadigheid geeft, zodanig dat zijn linkerhand niet weet wat zijn rechterhand gegeven heeft.”

(Bukharie & Muslim)

Geef omwille van Allah ta’ala en Zijn Profeet Muhammad sallallaahu alayhi wa sallam. Geef voor de zaak van Shaam, geef voor de mensen in Aleppo.

DATA COLLECTES

Vrijdag 6 januari

Vrijdag 13 januari

Vrijdag 20 januari

Vrijdag 27 januari

WAAR

Moskee Noeroel Islam (Scheepersstr. 188 te Den Haag)

Na djoemoe’ah zullen de vrijwilligers klaar staan voor de collecte. Kom dus a.u.b. voorbereid! Uw donatie zal worden gebruikt voor diverse doeleinden t.b.v. de behoeftigen! Moge Allah ta’ala onze sadaqah accepteren en dit een middel maken om de schaduw te verkrijgen op die ene Dag! Amien!

Met vriendelijke groet,

Namens,

Team SOS Shaam

Beelden vanuit de lucht hoe zwaar de stad beschadigt is… (NOS.nl)

Voor de oorlog begon, was Aleppo als grootste stad van Syrië een levendige miljoenenstad. Voor toeristen een van de populairste steden van het land. Rebellen namen zo’n vier jaar geleden het oosten van Aleppo in, het westen bleef in handen van president Assad. Vanaf dat moment werd er aan de lopende band gevochten. Van de prachtige binnenstad, die veranderde in de frontlinie, is vrijwel niks meer over.

Reuters-fotograaf Omar Sanadiki ging terug naar verschillende plekken waar hij voor de oorlog foto’s maakte. Teruggaan naar waar hij vroeger vaak kwam, was emotioneel voor Sanadiki.

“Ik huilde en wenste op dat moment dat ik de stad nooit eerder had gekend”, zegt hij tegen een Britse nieuwszender. “Ik heb zoveel herinneringen op die plekken en het lukte me niet om de juiste foto’s te maken. Het was moeilijk om de stad zo te zien.”

http://nos.nl/artikel/2151565-zo-ligt-voormalig-miljoenenstad-aleppo-erbij-na-jaren-van-oorlog.html

Help Syrië, help Aleppo!

Help halab (Aleppo) want u heeft een qalb (hart)!

Er zijn meerdere landen en steden die steun behoeven, maar via deze weg vragen wij uw aandacht voor Syrië (Aleppo).

De moskee Noeroel Islam, stelt zich beschikbaar voor hulp, Alhamdulillah!

Een maand lang zal zoveel mogelijk worden gecollecteerd en opgehaald d.m.v. de volgende activiteiten:
– vrijdags: elke vrijdag in de maand januari zal er na djoemoe’ah (vrijdagsgebed) worden gecollecteerd;
– mogelijkheid tot doneren van kleding (per set of per soort item), lang houdbaar voedsel, babyspullen (pampers, voeding etc), slaapzakken en overige basis levensproducten. Er zullen vaste dagen en tijden beschikbaar worden gesteld voor afgifte.
– benefiet: er een speciale benefiet worden georganiseerd met diverse sprekers, nasheed en een veiling. Het entreegeld, donaties en opbrengst van de veiling wordt beschikbaar gesteld voor het goed doel.
– doneren: er kan ook geld worden gedoneerd voor deze zaak. Omdat er nog geen aparte rekening hiervoor is zijn wij genoodzaakt de donaties alleen contant te ontvangen. U krijgt hiervoor een kwitantie. Let op! We staan er (los van de djoemoe’ah collecte) niet achter om donaties zonder kwitantie te ontvangen.

Omdat dit initiatief nog in de opstartfase zit, zal per item z.s.m. meer informatie met u worden gedeeld.

Wat hebben we nog meer nodig:
– spullen/goederen: vrijwilligers voor in ontvangst name, sorteren en samenstellen van pakketten;
– tijdelijke opslagplaatsen (los van de moskee);
– chauffeurs en busjes voor afgeven spullen in Engeland;
– vrijwilligers voor het benefiet.

Middels dit bericht willen wij u vooraf op de hoogte stellen zodat u genoeg tijd heeft hierop te anticiperen.

Voor vragen, opmerking en/of suggesties kunt u mailen naar sos.shaam@gmail.com

Er volgt z.s.m. een website waar alles op komt te staan. Alle donaties in goederen zullen wekelijks worden geüpdate en de ontvangen donaties in contanten zullen om de dag worden bijgewerkt.

Wilt u zich als vrijwilliger opgeven, doe dat dan via sos.shaam@gmail.com

Ideeën, suggesties en samenwerking is meer dan welkom.

Moge Allah ta’ala ons de tawfieq schenken om de goede intenties te doen vervullen en moge Hij ons het beste schenken in dit leven en het hiernamaals.

Gelieve dit bericht zoveel mogelijk te liken en te delen!

JazaakAllahu khairan!

Hieronder wat meer informatie over de samenwerkende organisaties:
https://youtu.be/7sOfOC0ye4s

http://onelifeglobal.org/